Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. T4R Marcin Chwiłkowski (zwany dalej T4R) z siedzibą w Gutowie Małym, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON 639822196, tel. 691105225, e-mail marcin.chwilkowski@t4r.pl, wprowadza niniejszą politykę prywatności.
 2. Polityka prywatności – określa zasady przetwarzania, przechowywania i zabezpieczenia informacji (danych osobowych) o użytkownikach odwiedzających stronę internetową, sklep internetowy oraz platformę, zamieszczonych  pod adresem time4run.com.pl i www.t4r.pl .

2. Polityka Cookies.

 

 1. T4R wykorzystuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka) ?czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są każdorazowo przez serwer na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ale zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą.
 2. Rodzaj plików Cookies i cel stosowania plików Cookies przez T4R:
  1. pliki sesyjne – przechowywanie identyfikatora sesji ? zapobiega konieczności ponownego logowania
  2. pliki stałe – zapamiętywanie czy wyświetlono komunikat o Cookies ? zapobiega konieczności potwierdzania, że użytkownik zapoznał się z polityką Cookies
  3. pliki ustawień – zapamiętywanie indywidualnych ustawień strony dokonanych przez Użytkownika
  4. pliki zewnętrzne Google ? wyświetlanie map, analiza ruchu na stronie internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies poprzez zastosowanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej lub ustawieniach konfiguracyjnych usługi na urządzeniu z którego korzysta.
 4. Zmiana ustawień Cookies może spowodować ograniczenia w dostępie do wszystkich funkcji wymagających plików Cookies.
 5. Przez pozostawienie ustawień dot. plików Cookies na poziomie domyślnym, użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie na jego urządzeniu.

 

3. Dane zapisywane i zbierane przez T4R

 

 1. Dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika na formularzach znajdujących się na stronie internetowej time4run.com.pl i www.t4r.pl są automatycznie zapisywane i zbierane przez T4R.
 2. Wprowadzane dane użytkowników sklepu zamieszczonego na stronie time4run.com.pl i www.t4r.pl przypisane są odpowiednio do każdego użytkownika ? podział wg indywidualnego loginu lub wydarzenia.

 

4. Cel wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez T4R

 

 1. Prawidłowa realizacja zakupów dokonanych przez Użytkowników, poprzez użycie danych osobowych, adresowych i kontaktowych.
 2. Prowadzenie korespondencji dotyczącej szczegółów zamówienia, dostawy lub reklamacji a także na potrzeby Organizatorów wydarzeń.
 3. Prowadzenie korespondencji administracyjnej konta Organizatora lub Użytkownika ? np. zmiana danych, przypomnienie hasła,
 4. Udostępnienie danych upoważnionym do ich uzyskania organom, w tym między innymi organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych Użytkownika

 

 1. Dane osobowe Organizatorów lub Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 2. Dane osobowe Organizatorów lub Użytkowników mogą być przetwarzane także przez inne podmioty biorące udział w realizacji zamówień lub wydarzenia, tj. firmy kurierskie, firmy obsługujące transakcje płatnicze, Organizatorów wydarzeń.
 3. Organizator lub Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. sklep internetowy T4R lub Platformę.
 4. Organizator lub Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 5. Organizator lub Użytkownik ma prawo wystąpić do T4R o usunięcie swoich danych osobowych,
 6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. T4R dba o zabezpieczenie danych Organizatorów i Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 8. T4R oświadcza, że strony internetowe time4run.com.pl i www.t4r.pl nie zawierają treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci i osób poniżej 18 roku życia.

 

6. Zmiany Polityki prywatności

 

Wszelkie zmiany Polityki prywatności są na bieżąco aktualizowane na stronie www.time4run.com.pl i www.t4r.pl

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

 

W związku z wprowadzeniem RODO, nie wprowadzaliśmy żadnych istotnych zmian w funkcjonowaniu platformy do elektronicznym zapisów na wydarzenia sportowe oraz w naszym sklepie internetowym.

Każda rejestracja na wydarzenie jest procesem jednorazowym i nie wymaga zakładania konta, natomiast w sklepie należy konto utworzyć.
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Naszym obowiązkiem jest informacja jak przetwarzamy Państwa dane.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

 

 1. bezpośrednio od Państwa przy rejestracji na dane wydarzenie sportowe lub dokonując zakupy w naszym sklepie internetowym,
 2. od organizatora zawodów współpracującego z T4R Marcin Chwiłkowski, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 

Kto jest administratorem danych?
T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

 1. dane kontaktowe,
 2. informacje podane przez uczestnika imprezy sportowej w formularzu zgłoszeniowym lub dokonującego zakupy w naszym sklepie internetowym,
 3. informacje zbierane podczas korzystania przez użytkownika z usług, takie jak lokalizacja,
 4. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.
 5. dane potrzebne do dobrania odpowiedniej oferty marketingowej i usług.

 

Do czego używamy Państwa dane osobowe?

 

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo T4R Marcin Chwiłkowski,
 3. w celu wykonania umowy zawartej T4R Marcin Chwiłkowski na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi lub serwisami internetowymi T4R Marcin Chwiłkowski,
 5. w celach marketingowych produktów i usług T4R Marcin Chwiłkowski,

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Jak skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?
Można to zrobić e-mailem na adres marcin.chwilkowski@t4r.pl

 

Jak cofnąć zgodę?
Wystarczy wysłać e-mail na wskazane powyżej dane kontaktowe tak aby dotarł on do naszej wiadomości z informacją o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych jest legalne.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

 1. zawarcie i wykonanie umowy z T4R Marcin Chwiłkowski,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na T4R Marcin Chwiłkowski,
 3. prawnie uzasadniony interes T4R Marcin Chwiłkowski tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane osobowe i komu ich nie przekażemy?

 

 1. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom lub organizatorom, z którymi T4R Marcin Chwiłkowski współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach wykonania na Państwa rzecz umowy. Dotyczy to zwykle organizatorów imprez sportowych.
 2. Państwa dane możemy ujawnić podmiotom, które z nami współpracują i wykonują zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.
 3. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług T4R Marcin Chwiłkowski mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak długo przechowywać będziemy Państwa dane?

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z T4R Marcin Chwiłkowski lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz. Po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić T4R Marcin Chwiłkowski i jakie mogą być podnoszone wobec T4R Marcin Chwiłkowski.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z T4R Marcin Chwiłkowski na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
 5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez T4R Marcin Chwiłkowski?

 

Obecnie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Top